Bart Nijman 1
De aanplant van de eerste Foekepotboom in 1991
2
De plaquette zoals deze nu te zien is bij de tweede Foekepotboom
3
Bart en Mieke tijdens het plaatsen van de tweede boom